پتروشیمی

ارتقاء مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه با راه‌اندازی مگاپروژه پتروشیـمی کیان

شرکت پتروشيمی کيان در سال 1391 به عنوان مجری طرح الفين 12 و آروماتيک 5 تاسيس شد. طرح پتروشيمی کيان در ابتدا به صورت يک مجتمع پتروپالايشگاهی شامل يک واحد پيش تفکيک خوراک، آروماتيک و الفين به همراه تعدادی واحد پايين‌دستي تعريف شده بود. پيرو عدم قطعيت اختصاص خوراک ميعانات گازی به طرح، امکان اجرای تعدادی از واحدها شامل واحد پيش تفکيک خوراک و واحد آروماتيک وجود نداشته؛ لذا پيرو بررسي به عمل آمده در فرآيند مطالعات مفهومی مجتمع و با توجه به نتايج حاصله از بخش مطالعات بازار، علاوه بر حذف واحدهای مذکور تعدادی از واحدهای پايين‌دستی نيز با مبنای حداکثر وفاداری به طرح مصوب اوليه دست‌خوش تغييرات گرديدند. با توجه به مطالعات انجامشده و وضعيت محصولات پتروشيمی در بازارهای داخلی و بين‌المللی در سال‌های آتی و امکان تامين دانش فنی واحدهای پايين‌دستی و زمين اختصاص يافته به طرح، واحد الفين با در نظر گرفتن خوراک گاز مايع به همراه واحدهای استخراج بنزن، بوتادين و هيدرو دی آلکيلاسيون در بالادست و تعدادی واحدهای پايين‌دستی در شاخه‌های اتيلن، پروپيلن و بنزن شامل واحدهای اتيل بنزن، استايرن مونومر، پلي اتيلن سنگين، پروپيلن اکسايد و اکسو الکل به عنوان ساختار نهايی مجتمع انتخاب گرديد. مجتمع پتروشيمی کيان در سه قطعه زمين به مساحت تقريبي 75 هکتار در فاز دوم پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی پارس عسلويه احداث و پس از بهره‌برداری کامل يکی از بزرگترين مجتمع‌های پتروشيمی کشور خواهد بود.
تبلیغات