دنیای سرمایه گذاری آنلاین

منتخب مدیران و فعالان اقتصادی

دنیای سرمایه گذاری آنلاین، به عنوان یک پایگاه جامع خبری-تحلیلی، پس از استقبال مخاطبان؛ به ویژه صاحبان سرمایه و تجارت از ماهنامه ای که با همین نام به صورت سه زبانه (فارسی-انگلیسی-عربی) با محتوا و کیفیتی جذاب از سال ۱۳۸۶ منتشر میشود، با هدف تنوع بخشی و دسترسی سریع و آسان تر مخاطبان به محتوا، با زیرساختی مناسب ایجاد شده است. مهمترین هدف ما در این رسانه، پاسخگویی به نیاز برآورده نشده مخاطبان عزیز در نشریه و انعکاس اخبار و تحلیلهای لحظه به لحظه اقتصادی ایران و جهان است.

«دنیای سرمایه گذاری آنلاین» به عنوان یک پایگاه خبری فعال و تخصصی با رویکردی تحلیلی در حوزه اقتصاد و متمرکز بر حوزه سرمایه گذاری در ابعاد داخلی و خارجی، به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال شناخته میشود.

بیشترین مخاطبان این رسانه در داخل کشور، صاحبان کسب و کار، مدیران، رؤسای شرکتها و فعالان اقتصادی هستند که میخواهند از تاثیر رویدادها و تصمیمات ملی و بین المللی بر روند فعلی و آتی بازارهای مختلف در کوتاه مدت و بلند مدت، زودتر از دیگران مطلع شوند و با تبدیل تهدیدها به فرصت، همواره یک گام جلوتر از بازار باشند. دنیای سرمایه گذاری آنلاین، به عنوان یک پایگاه جامع خبری-تحلیلی، پس از استقبال مخاطبان؛ به ویژه صاحبان سرمایه و تجارت از ماهنامه ای که با همین نام به صورت سه زبانه (فارسی-انگلیسی-عربی) با محتوا و کیفیتی جذاب از سال ۱۳۸۶ منتشر میشود، با هدف تنوع بخشی و دسترسی سریع و آسان تر مخاطبان به محتوا، با زیرساختی مناسب ایجاد شده است.

مهمترین هدف ما در این رسانه، پاسخگویی به نیاز برآورده نشده مخاطبان عزیز در نشریه و انعکاس اخبار و تحلیلهای لحظه به لحظه اقتصادی ایران و جهان است. هم اکنون فعالان اقتصادی کشور؛ به ویژه در بخش خصوصی، با چالشهای فراوانی دست به گریبان هستند. یکی از این چالشها، نبود تریبونی مستقل برای بیان دیدگاههای کارشناسانه است که خوشبختانه پایگاه خبری دنیای سرمایه گذاری آنلاین به عنوان رسانه بخش خصوصی، فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، انعکاس دهنده این نظرات ارزشمند است. بدون شک، نبود چنین رسانهای، موجب ناگفته ماندن راهکارهای علمی و کارشناسانه از سوی نخبگان خواهد شد که پیامد این امر، تدوین قوانین نادرست و بروز ناکارآمدی در نظام اقتصادی و خلاء مشارکت متخصصان و صاحبان سرمایه در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت کشور میشود.

امید است با وجود این رسانه و امکانات جانبی آن که بهطور مستمر به مخاطبان عرضه و معرفی خواهد شد، بتوانیم باحضور موثرتر بخش خصوصی، سهمی در پویایی اقتصاد ایران داشته باشیم. البته در این مسیر، نقد سیاست گذاری های متزلزل و خلق الساعه دولتی را که چالشهای زیادی را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بهوجود میآورد، وظیفه ذاتی خود میدانیم و تا رسیدن به قله های موفقیت، در کنار شما خواهیم ماند. لذا؛ تلاش برای بهبود فضای سیاستگذاری عمومی، بسط و ترویج دانش اقتصادی با هدف افزایش رفاه و کاهش فقر، و پایبندی به اصول «اقتصاد رقابتی» جزء اصول بنیادین و تغییرناپذیر دنیای سرمایه گذاری آنلاین است و تغییرات احتمالی، صرفا در شیوه نشر اخبار و ارائه تحلیلها با رعایت اصول و استانداردهای حرفهای خواهد بود.

ما برای ارائه تحلیلها از بهترین گروههای تخصصی بهره میبریم و در انعکاس مطالب، به سه اصل سرعت، دقت و صحت پایبندیم و ضمن استفاده از خلاقانهترین روشهای ممکن، خود را به رعایت اصول حرفهای و اخلاقی ملزم میدانیم. چهارچوبهای فکری این رسانه، منشعب از پرداختهای علمی به مقوله های اقتصاد، روزنامه نگاری و مخاطب شناسی است. دنیای سرمایه گذاری آنلاین با نگاهی فراتر از منافع کوتاه مدت، تمام توان خود را برای تحقق منافع ملی به کار خواهد گرفت تا در مسیر رسیدن به افق روشن موفقیت، در کنار شما باشد.