ماهنامه دنیای سرمایه گذاری شماره ۶۴

دانلود ماهنامه دنیای سرمایه گذاری شماره 64 (فروردین1401) با آثار و گفتاری از: ‌حسین حسینزاده علی اوسط اکبری مقدم سیروس کوهستانی امیرحسین جاللی امیر طیبی وحید نباتی رضا خلج حمید یزدانیان مجید رسولی سیدمرتضی قدمگاهی مصطفی آقایانی محمد مصطفوی یحیی مازاده اعظم درویش خضری
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

مرتضی فغانی

 • قائم مقام مدیر مسئول:

رضا فغانی

 • سردبیر:

فرهاد امیرخانی

 • مدیر هنری:

سعیده نیکبخت

 • مدیر بازرگانی:

سارا نظری

 • ویراستار:

مصطفی حاتمی

 • مترجم :

سعید عدالتجو

 • عکاس :

ابراهیم صفریان، علی کیوانی

اعضای هیات علمی :

 •  دکتر علی اصغر عنابستانیعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
 • دکتر پرویز محمدنژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
 •  دکترغالمرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی ایران
 •  دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران
 • دکتر عزیزالله عصاری مدیر ارشد حوزه اقتصاد
 • دکتر بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران
 • مهندس تورج زارعمدیرعامل شرکت آلومینای ایران
 • دکتر محمدابراهیم پور زرندی استاد دانشگاه و مدیر بازار سرمایه
 • دکتر یاسر فالحمشاور ارشد رییس پژوهشکده پولی و بانکی
 • دکتر غالمرضا خلیلارجمندیمدیر ارشد حوزه اقتصاد
 • دکتر امیرحامد رضاییعضو هیات مدیره لیزینگ پارسیان
 • دکتر محمد دامادیعضو هیأت مدیره سازمان شهرک های صنعتی ایران
 • مهندس آرش محبینژاد دبیر انجمن تخصصی
 • صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور
 • دکترجمشید حمزهزادهرییس جامعه هتلداران کشور
 • دکتر مهدی کریمی تفرشی رییس کارگروه کسب و کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو
 • مهدی حکیمیان کارشناس ارشد حوزه سرمایهگذاری و اقتصاد
 • مهتاب خیاط فراهانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
 • سید محمد مقدسی رییس هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران

گروه دبیران:

سید قاسم قاری، مصطفی حاتمی، محمد جعفری
عرفان فغانی، ثمانه نادری، سعید عدالتجو
سهیال زمانی، احمدرضا صباغی

 

پایان پیام./

به این مطلب امتیاز دهید.
تبلیغات