پایگاه خبری دنیای سرمایه

برچسب:بانک

گروه مالی فیروزه‏، پیشرو در تنوع بخشی تجهیز منابع

گروه مالی فيروزه در سال 1384 با هدف جذب و مديريت سرمايه در بورس تهران آغاز به کار کرد. يکي از اهداف اصلي اين گروه از ابتداي فعاليت، ارائه خدمات مديريت دارايی و سرمايه گذاري بر اساس استانداردهای بين المللي در بازار سرمايه ايران بوده و طي اين سال ها با شناخت بيشتر بازار سرمايه در ايران موفق شده، خدمات گستردهای در حوزه تامين مالي، مشاوره شرکتی، کارگزاري و سبدگردانی به مجموعه خدمات اين گروه بيافزايد. در حال حاضر گروه فيروزه با بهره گيری از توان کارشناسی و مديريتی 350 نفر از متخصصان علوم مديريت، مالي، بين الملل، اقتصاد و فناوري اطلاعات در حال فعاليت است و بيش از 20 هزار ميليارد تومان دارايي را تحت مديريت خود دارد. گروه مالي فيروزه، 5 شرکت بورسي در بورس تهران و فرابورس ايران، 16 نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس، 12 صندوق سرمايه گذاری در ايران و اروپا، پروژه هاي متعدد تامين مالي و سرمايه گذاری را تحت مديريت خود، 19 سرمايه گذاری خصوصی(Private Equity) ، سرمايه گذاری در شرکت های فناوري محور (Venture Investment) و 12 پروژه تامين مالی و انتشار اوراق در بازار سهام و بخش خصوصی را در کارنامه خود دارد.
تبلیغات